9 febrer, 2022

“Formem a les persones per preparar-los com a treballadors”

Anna Martínez és formadora del Tac Osona i l’encarregada d’impartir la formació dual teòric/pràctic per a 10 persones amb discapacitat intel·lectual per ampliar les seves competències en el sector agroalimentari. Algunes d’elles podran accedir a un lloc de treball en el nou projecte de l’obrador de Sant Tomàs.

Quines competències adquireixen els alumnes en aquestes sessions?

A nivell de competències tècniques, totes aquelles relacionades amb la feina de l’elaboració de productes artesans. Aprendran el procés de transformació del producte, des de quan arriba el producte en cru fins que aquest està llest per a la seva distribució. Coneixeran el funcionament de tota la maquinària utilitzada durant el procés, a més de saber encaixar, precintar, paletitzar i retractilar i utilitzar el transpalet.

Obtindran criteri de qualitat, com per exemple, saber diferenciar productes aptes de no aptes per a l’elaboració o realitzar el control de qualitat del producte en el seu últim tram. Adquiriran coneixement dels decimals numèrics i ús de la bàscula, ja que s’ha de dur un control de pes tant a l’inici com al final de la línia de producció. Així mateix, coneixement i col·locació de les etiquetes i com manipular pesos i caixes.

A nivell de capacitats transversals, adquiriran hàbits laborals, com la puntualitat i l’assistència, ser responsables davant la feina i saber seguir les indicacions del responsable d’equip. A més, de conèixer i seguir les normes de l’empresa i les alimentàries. Capacitat organitzativa, flexibilitat, polivalència, constància, tolerància a la monotonia i a la pressió productiva. Adquirir d’un ritme suficient i treballar en equip.

Quines oportunitats poden tenir els que segueixen aquest curs de capacitació?

Doncs augmentar les probabilitats de que trobin feina dins el sector d’alimentació o un altre sector, ja que la capacitació l’ objectiu és aquest, capacitar a la persona per trobar el lloc adequat. Formem a les persones per tal de que adquireixin unes capacitats i aprenentatges per preparar-los com a treballadors.

És un recurs molt important per a facilitar l’accés a una feina, ja que permet obtenir una formació específica teòrica i pràctica acurada al lloc de treball. Prenen més rellevància quan parlem de persones amb discapacitat ja que hi ha pocs recursos de formació per aquest col•lectiu. A més a més, en aquest context de crisi econòmica, hi ha pocs llocs de treball i cada vegada es demana més formació i experiència.

Calen tenir unes habilitats determinades?

Certes habilitats motrius, un mínim de capacitat d’aprenentatge i venir amb una actitud positiva, amb ganes d’aprendre i treballar. Les persones tenim desenvolupades unes habilitats de treball concretes però també podem tenir mancances en d’altres. En el cas que aquestes habilitats o competències no es tinguin, aquest itinerari de capacitació permetrà treballar en aspectes concrets i específics que puguin ser necessaris per ocupar un lloc de treball determinat.

Per altra banda, el treballador o treballadora dependrà de les habilitats i capacitats que té i que obtindrà durant la capacitació, serà ubicat en un lloc de treball o altra.

Amb els anys d’experiència que tens en aquest àmbit, què aporta als treballadors i treballadores formar part d’un nou projecte com el que s’està cuinant des de Sant Tomàs?

Doncs és una gran oportunitat per a ells i elles, ja que es crearan llocs de treball de qualitat, remunerats i estables. On rebran suport de l’equip multidisciplinari del Centre Especial de Treball. Amb un model d’atenció integral i centrada en la persona treballadora amb l’objectiu prioritari de la seva inclusió laboral.

Aquesta formació vinculada al nou projecte agroalimentari del Tac Osona compta amb el suport de l’obra social de la Fundació La Caixa, la Confederació Empresarial Espanyola d’Economia Social (CEPES) amb els Fons Socials Europeus i de la Fundación ONCE.

També pot interessar-te...