Organització

Equip humà de Tac Osona

Patronat

Sr. Joan Casany i Viñet
President (Consell Empresarial d’Osona)

Sra. Àngels Vila i Sala
Secretaria (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic)

Sr. Marc Mussons i Torras
Tresorer (Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya)

Sr. Pere Girbau i Bover
Vocal (societat civil)