Tac Osona

Acompanyament global a la persona i a la seva família

El Centre Especial de Treball Tac Osona és una empresa social, sense ànim de lucre, que treballa per crear llocs de treball estables, ajustats a la realitat del mercat i orientats a la integració social de les persones amb discapacitat, preferentment intel·lectual, i de col·lectius amb especials dificultats d’integració en el mercat de treball.

A través de psicòlogues i treballadores socials s’ofereix un acompanyament global a la persona i a la seva família que, més enllà de la pròpia inserció laboral, contribueix a la seva plena inclusió social. Amb aquesta finalitat Tac Osona ofereix una extensa cartera de serveis tant per a empreses i institucions com per a particulars.