Llei General de Discapacitat

Llei 13/1982, de 7 d’abril

Què és la Llei General de Discapacitat (LGD), antiga LISMI?

És la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids, que estableix que totes les empreses públiques i privades amb una plantilla igual o superior a 50 treballadors/es tenen l’obligació de contractar un nombre de treballadors/es amb discapacitat no inferior al 2% de la plantilla.

Contractar una persona >

Calcula el compliment de la teva empresa