Serveis

Contracta un dels nostres serveis

Vols ser una empresa socialment responsable?

Una empresa socialment responsable és aquella que es regeix per una sèrie de valors i principis que vetllen perquè els seus grups d’interès se’n beneficiïn en l’àmbit laboral, mediambiental, social, etc. per mitjà d’una implicació voluntària i solidària més enllà del que estableix la legislació vigent.

Cada vegada són més les empreses que promouen polítiques de responsabilitat social en el si de la seva organització amb l’objectiu de generar un impacte social positiu al territori.