17 maig, 2023

L’empresa social Tac Osona incorpora robots col·laboratius per fer més accessibles algunes tasques

Els serveis industrials de l’empresa social de Sant Tomàs Tac Osona han iniciat una nova línia equipada amb robots col·laboratius que permet fer més accessibles les tasques de muntatge, manipulació i paletització a persones amb dificultats de mobilitat i persones que per prescripció mèdica necessiten treballar assegudes la major part de la jornada. Aquesta tecnologia facilita enormement el treball en equip, element imprescindible en les línies de producció. Amb la incorporació d’aquesta tecnologia es marca un ritme de treball constant que evita els excessos o dèficits en el ritme productiu que a vegades, tal com explica el responsable de serveis industrials Ruben Junquera “són font de discussions entre els treballadors, especialment en les persones amb dificultats en les relacions interpersonals”.

L’equipament proporciona el transport automàtic dels materials semielaborats entre les diferents estacions de muntatge i la paletització automàtica del producte acabat, evitant així sobrecàrregues per manipulació de pesos. Junquera destaca que “sense la implantació d’aquestes tecnologies, algunes persones amb dolències en l’esquena o extremitats superiors haurien hagut de deixar la feina, amb tota la frustració que comporta”. Així doncs, assegura Junquera que amb les millores tecnològiques implementades es redueix el risc de lesions i es millora l’ergonomia al lloc de feina.

Les persones a les  que s’adreça el projecte tenen multivulnerabilitats: discapacitat, trastorns de conducta, lesions o dolències físiques, envelliment prematur o persones nouvingudes amb mancances en el coneixement de l’idioma. “La seqüenciació que ens permet la nova tecnologia facilita molt la comprensió de la feina a realitzar i assegura la continuïtat de la feina a moltes de les persones que inserim”. A més, augmentarà la capacitat de la línia en un 20% en un any i suposarà un increment de la capacitat productiva i una millora en la flexibilitat a l’hora d’incorporar nous perfils de treballadors i noves tasques.

Aquesta nova línia amb robots col·laboratius o cobots ha comptat amb el suport de la Confederación Empresarial Española de la Economia Social (CEPES) pel disseny, la posada en funcionament i la formació de les persones que hi treballen i també de la Fundació ONCE.

També pot interessar-te...