Manteniment de mobiliari urbà, senyalització i pintura viària

Impacte social positiu al territori