Manipulats i serveis industrials

Una opció ràpida, flexible i propera

Manipulats i serveis industrials

Oferim la possibilitat d’externalitzar al nostre Centre Especial de Treball qualsevol part dels processos productius que suposin una manipulació del producte. Som una opció ràpida, flexible i propera.