Logo TAC Osona
Logo Sant Tomàs - Parmo

Transparència

La Fundació Tac Osona, compromesa amb les persones amb discapacitat intel·lectual, aposta decididament per ser una organització eficaç i eficient, ben gestionada i transparent davant la societat. Per aquest motiu i per donar compliment a la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern teniu disponible la informació d'aquest apartat.

MANLLEU   08560   -   Alp, 14   -   T. 93 850 61 19           VIC   08500   -   Sot dels Pradals, 7   -   T. 93 889 38 02           www.tacosona.cat