Logo TAC Osona
Logo Sant Tomŕs - Parmo

Membres del patronat

Els membres de l'ňrgan de govern exerceixen llurs cŕrrecs gratuďtament, d’acord amb l’article 322-16 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

MANLLEU   08560   -   Alp, 14   -   T. 93 850 61 19           VIC   08500   -   Sot dels Pradals, 7   -   T. 93 889 38 02           www.tacosona.cat