Logo TAC Osona
Logo Sant Tomàs - Parmo

Els serveis de Tac Osona

A Tac Osona som conscients de les necessitats diverses del món de l'empresa, de les administracións i dels particulars. Per això hem adequat el nostre ventall d'oferta per donar resposta tant a serveis periòdics i continuats que són optimitzats a través de l'externalització, com a necessitats puntuals i esporàdiques.

Us oferim un servei integral en la gestió dels espais públics dels ajuntaments, empreses i també particulars. 

 

Servei de suport a la brigada municipal de manteniment

L’objectiu d’aquest nou servei és ampliar el ventall de serveis que Tac Osona ofereix a les institucions permetent  així complementar i donar un suport a les tasques de la brigada de manteniment dels municipis.  

 
Aquesta brigada pot ser estable o puntual ajustant-nos a les necessitats del municipi (borsa d’hores, tasques puntuals, partides especifiques...) a més d’adaptar-se al pressupost disponible de cada ajuntament. 
 
Tasques que podem realitzar entre altres:
 
  •  Feines varies de paleta 
  •  Feines varies de fusteria 
  •  Feines varies de pintura 
  •  Feines especials 
  •  Feines en horaris especials

 

MANLLEU   08560   -   Alp, 14   -   T. 93 850 61 19           VIC   08500   -   Sot dels Pradals, 7   -   T. 93 889 38 02           www.tacosona.cat