Logo TAC Osona
Logo Sant Tomàs - Parmo

El valor social de Tac Osona

A més dels serveis adreçats a l’empresa i a les persones que Sant Tomàs vehicula a través de Tac Osona, l’associació disposa d’una extensa cartera de serveis orientats a les persones.

El valor social de Tac Osona

Tac Osona forma part de l’Associació Sant Tomàs-PARMO, una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública, no governamental i no confessional, que col·labora amb les administracions i institucions públiques i privades. La seva missió és “millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies a la comarca d’Osona”.

Serveis Orientats a les persones

A més dels serveis adreçats a l’empresa i a les persones que Sant Tomàs vehicula a través de Tac Osona, l’associació disposa d’una extensa cartera de serveis orientats a les persones.

  • Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç TRIS-TRAS
  • Escola d'educació especial ESTEL
  • Servei de formació i inserció laboral EINA
  • Centre ocupacional (Serveis de teràpia ocupacional i Servei ocupacional d’inserció)
  • Servei d’habitatge CLARELLA (acolliment residencial i servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar)
  • Centre Riudeperes (acolliment residencial i diürn)
  • Servei Respir (acolliment temporal; personal de suport i acompanyament, i servei d'atenció domiciliària)
  • Club de lleure i esport CAR (activitats de lleure i esportives)

 

MANLLEU   08560   -   Alp, 14   -   T. 93 850 61 19           VIC   08500   -   Sot dels Pradals, 7   -   T. 93 889 38 02           www.tacosona.cat